ติดตามแฟนเพจของเรา

บริษัท บายพาส เทคโนโลจีส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2561 เพื่อให้บริการแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ เป็นเวลากว่า 3 ปี ในการวิจัยและพัฒนา
ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบหุ่นยนต์ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ซึ่งประกอบไปด้วย Delta robot, SCARA robot, Robot arm และ AMR (Autonomous Mobile Robot).

เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและการออกแบบหุ่นยนต์
“วิทยาการหุ่นยนต์ที่ล้ำสมัย”

สินค้าของเรา

บริการของเรา

ออกแบบและติดตั้ง

ประกอบและติดตั้งระบบ

การบำรุงรักษา

การฝึกอบรม

ทีมงานของเรา

bpt-team
bpt-team
bpt-team
bpt-team

บทความล่าสุด